Zgłoszenie darowizny online

Zgłoszenie darowizny online


Kategoria: urząd online

Jak zgłosić darowiznę przez internet? Kto może zgłosić darowiznę online? Co się stanie w przypadku braku zgłoszenia online otrzymanej darowizny?

Zgłoszenie darowizny online

Czy można zgłosić darowiznę online?

Wiele osób zastanawia się, czy można zgłosić darowiznę online. Aktualnie jest to jak najbardziej możliwe do zrealizowania przez wszystkich interesantów. Należy pamiętać, że przy składaniu darowizny w formie online obowiązkowo trzeba spełniać takie same warunki, jak przy składaniu tego rodzaju formularza w wersji papierowej. W przypadku gdy przedmiotem darowizny są jakieś środki pieniężne, to należy zaznaczyć oraz wyjaśnić, czy był to przekaz pieniężny, czy przelew na rachunek bankowy. Warto wiedzieć, że zgłoszenie darowizny online nie podlega żadnym kosztom. 

Jak zgłosić darowiznę online?

Interesanci, darowiznę online mogą zgłosić poprzez odpowiedni formularz SD-Z2. Jest on dostępny na państwowej stronie rządowej, która jest podatki.gov.pl. Po wejściu na stronę należy wybrać zakładkę e-Deklaracje. Kolejnym krokiem jest wejście w okienko SD, czyli podatek od spadku oraz darowizn. Koniecznie petent musi wyszukać odpowiedni pismo ZD-Z2, czyli dotyczące zgłoszenia o nabyciu praw majątkowych oraz własności rzeczy. Bardzo ważne jest to, aby wybrać jak najbardziej aktualny formularz z bieżącego roku. Jeśli użytkownik wybierze starszą wersję, to w takim przypadku zgłoszenie darowizny online nie przebiegnie prawidłowo. Jak zgłosić darowiznę online? Petent po wybraniu odpowiedniego rodzaju druku zobaczy informację o usługach Portalu Podatkowego. Plusem jest to, że zgłoszenie darowizny online przeprowadzić można bez konieczności zakładania konta. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „przejdź do portalu podatkowego”, pokaże się wtedy możliwość zalogowania lub rejestracji. W lewej części ekranu w zakładce FORMULARZE interesant może przejść bezpośrednio do zgłoszenia SD. Obowiązkowo należy podać datę powstania obowiązku podatkowego, czyli dzień, kiedy została przyznana darowizna. 

Następnie należy wybrać opcję „przejdź do deklaracji”. Pojawią się dostępne do wyboru dwie opcje. Pierwszą z nich jest skorzystanie z kreatora, który instruuje jakie dane należy podać podczas zgłaszania darowizny online. Drugą opcją jest wybranie formy, która podobna jest do tradycyjnego wniosku. Później należy przystąpić do bezpośredniego wypełnienia zgłoszenia. System najpierw poprosi użytkownika o podanie identyfikatora podatkowego, a jest nim numer NIP lub PESEL. Zainteresowana osoba koniecznie musi wybrać odpowiedni Urząd Skarbowy oraz cel zgłoszenia.

Kolejnym krokiem jest wpisanie danych podatnika, a także darczyńcy. Bardzo ważne w zgłaszaniu darowizny online jest również to, aby zaznaczyć tytuł nabycia własności rzeczy czy praw majątkowych, a także rodzaj dokumentu, który potwierdza ich nabycie. W formularzu dotyczącym zgłoszenia darowizny przez internet określa się również stosunek pokrewieństwa między obdarowanym a darczyńcą. W sytuacji, gdy darowizną są środki pieniężne, trzeba koniecznie zaznaczyć czy był to przekaz pieniężny, czy przelew na bankowy rachunek. Na koniec warto podać dodatkowe informacje, takie jak adres korespondencyjny, czy numer telefonu. Kiedy formularz zgłoszenia darowizny online jest gotowy, interesant obowiązkowo musi go potwierdzić danymi autoryzującymi lub złożeniem podpisu elektronicznego. Ostatnim krokiem jest przesłanie formularza do Urzędu Skarbowego. 

Co się stanie, jeśli nie zgłosi się darowizny online?

W przypadku braku zgłoszenia darowizny online przez interesanta Urząd Skarbowy uzna to za oszustwo. Nie ma to znaczenia czy darczyńcą darowizny była matka, ojciec czy ktokolwiek z rodziny. Każdą otrzymaną darowiznę należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku braku zgłoszenia darowizny pieniężnej od rodziców, czy innych osób z pierwszej grupy podatkowej, może skończyć się nałożeniem opodatkowania na zasadach ogólnych. Urząd ma również prawo do przyznania stawki karnej podatkowego, która wynosi dwadzieścia procent. Może to zrealizować, jeżeli podczas kontroli wyjdzie na jaw, że darowizna nie została zgłoszona przez petenta. Jeśli osoba otrzyma od rodziców pieniądze, samochód czy mieszkanie oraz inny majątek musi koniecznie zgłosić ten fakt do wybranego Urzędu Skarbowego. Wtedy nie ma obowiązku płacenia podatku. Na zgłoszenie darowizny online interesant ma sześć miesięcy, które są liczone od daty jej otrzymania. 


Liczba wyświetleń: 194