PCC-3 online

PCC-3 online


Kategoria: urząd online

Jak złożyć deklarację PCC-3 online? Ile wynosi stawka podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 online? Kto jest zwolniony z podatku PCC-3 online?

PCC-3 online

Jak złożyć deklaracje PCC-3 online?

Obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 online powstaje wtedy, gdy interesant zawiera umowę na przykład dotyczącą sprzedaży, spółki oraz pożyczki, jeśli jej suma nie zostanie ustalona z góry. PCC-3 online musi zostać również złożone, gdy petent składa oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, dostaje wyrok sądu polubownego, zawiera umowę przeniesienia własności, a także, wtedy gdy spółka uchwala podwyższenie swojego kapitału. Warto pamiętać, że wszystkie osoby, które zawierają umowę, muszą zapłacić podatek przy umowie zmiany oraz umowie spółki cywilnej. Jeśli chodzi o inne umowy, to za podatek odpowiada wyłącznie nabywca.

Jak złożyć deklaracje PCC-3 online? Na początku interesant powinien znaleźć oraz wypełnić formularz PCC-3 online. Wszystkie formularze można znaleźć na Portalu Podatkowym, którym jest podatki.gov.pl. Dostępne są one w usłudze e-Deklaracje. Podpisać je można danymi autoryzującymi, a także kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wypełnioną deklarację PCC-3 online należy przesłać przez internet do urzędu skarbowego. Można go znaleźć w sekcji, w której wysyła się dokumenty. Ostatnim krokiem jest uiszczeniem zapłaty podatku za pomocą przelewu na konto urzędu.

Kto jest zwolniony z deklaracji PCC-3 online?

Warto wiedzieć, że z deklaracji PCC 3 online są zwolnione osoby, które kupują na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie oraz motocykle lub samochody osobowe, a także te, które mają orzeczenie o znacznym czy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zwolnieni z PCC 3 online są również interesanci, u których stwierdzono lekki stopień niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu. Deklaracji PCC-3 online nie mają obowiązku również składać organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują czynności cywilnoprawnych jedynie w związku ze swoją nieodpłatną działalnością. Takiego obowiązku nie mają też jednostki samorządu terytorialnego.

Ile wynosi PCC-3 online?

Interesanci, którzy chcą się dowiedzieć, ile wynosi PCC-3 online muszą wiedzieć, że zależy to od danej sytuacji, a także ceny mienia. W sytuacji, kiedy interesant zakupił mienie od osoby fizycznej, a jego wartość nie przekroczy tysiąca złotych, to nie ma obowiązku zapłaty podatku. Należy pamiętać, że w większości przypadków stawka podatku PCC-3 online wynosi dwa procent od podstawy opodatkowania.

Jaka kara za nieopłacenie PCC-3 online?

W przypadku niezapłacenia podatku PCC-3 online można ponieść karę. Wynosi ona nawet do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Dokładną wartość kary za niezapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC 3 online ustala Urząd Skarbowy. W sytuacji, gdy petent zapomniał zapłacić podatek na czas, a nie otrzymał wezwania w tej sprawie, może złożyć podanie, w którym wyjaśni, dlaczego deklaracja PCC-3 online nie została złożona w odpowiednim terminie. Musi jednak liczyć się z odsetkami. Warto wiedzieć, że Urząd Skarbowy ma aż pięć lat na to, aby upomnieć się o zapłatę.

Co jest opodatkowane podatkiem PCC-3 online?

Podatkiem PCC-3 online opodatkowane są umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, umowy pożyczki lub pieniędzy, umowy dotyczące darowizny, umowy dożywocia, umowy o udział spadku oraz o zniesienie współwłasności. Opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC-3  jest również ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowa spółki.


Liczba wyświetleń: 337