Dowód osobisty online

Dowód osobisty online


Kategoria: urząd online

Dowód osobisty online, gdzie złożyć wniosek? Wniosek o wydanie dowodu osobistego online. Termin ważności dowodu. Jak wykonać podpis elektroniczny

Dowód osobisty online

Dowód osobisty

Każda osoba powinna wiedzieć, że dowód osobisty jest dokumentem, który stwierdza tożsamość, poświadcza obywatelstwo, a także uprawnia do przekraczania granic różnych państw. Są nimi państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa wchodzące w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nie należy do Unii Europejskiej oraz państwa, które nie są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, gdzie obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów tych państw ze Wspólnotą Europejską oraz jej państwami członkowskimi. Warto wiedzieć, że wszyscy pełnoletni obywatele muszą posiadać dokument, jakim jest dowód osobisty. Warto wiedzieć, że jest teraz możliwy do uzyskania również dowód osobisty online

Jak wyrobić dowód osobisty?

W celu wyrobienia dowodu osobistego interesant musi w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego online można pobrać z głównej strony internetowej oraz go wydrukować. Istnieje również możliwość uzyskania takiego samego wniosku w placówce urzędu. Osoby, które chcą posiadać w e-dowodzie podpis osobisty, muszą zaznaczyć odpowiednie pole znajdujące się na wniosku. Koniecznością jest przygotowanie również jednej kolorowej fotografii. Obowiązkowo powinna zostać ona wykonana na papierze fotograficznym. Zainteresowane osoby, które posiadają już dowód lub ważny paszport także powinni go ze sobą zabrać. W urzędzie osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego będzie miała pobrane odciski palców. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis, który będzie znajdował się na nowym dokumencie. Czas oczekiwania na dowód wynosi maksymalnie trzydzieści dni roboczych, które są liczone od daty złożenia wniosku. Interesanci mają możliwość sprawdzenia przez internet czy dokument jest już do odbioru. 

Termin ważności dowodu osobistego

Dowód osobisty niestety nie jest wieczny i posiada swój termin ważności. W przypadku dzieci poniżej piątego roku życia dokument ważny jest pięć lat od daty jego wydania. U osób powyżej piątego roku życia czas ważności to dziesięć lat. Interesanci, którzy w dniu składania wniosku o wydanie dowodu osobistego miały już 65 lat, jest on wydawany na czas nieokreślony.

Dowód osobisty online

Należy wiedzieć, że istnieje dowód osobisty online, czyli taki z warstwą elektroniczną. Dzięki niemu petenci mogą logować się do urzędowych portali, a także podpisywać dokumenty, które są wysyłane w formie online. Dowód online, czyli e-dowód w warstwie elektronicznej zawiera elektroniczny chip. W jego pamięci są przechowywane różne dane. Jest on bezstykowy. Oznacza to, że użycie warstwy elektronicznej możliwe jest do zrealizowania po przyłożeniu dokumentu do specjalnego czytnika. Wniosek o dowód online interesanci mogą składać w dowolnym urzędzie gminy niezależnie od adresu zameldowania. Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez internet, wykorzystując w tym celu Profil Zaufany. Aby korzystać z funkcji elektronicznych e-dowodu, trzeba posiadać czytnik do oraz zainstalować oprogramowanie do jego obsługi, a także mieć smartfon z NFC i aplikację eDO App. Zainteresowane osoby czytniki mogą kupić w sklepach z elektroniką oraz na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Jak złożyć podpis elektroniczny za pomocą e-dowodu?

W celu złożenia podpisu elektronicznego wykorzystując e-dowód, należy położyć go na czytniku podłączonym do komputera. Kiedy otworzy się okno oprogramowania koniecznie trzeba wpisać numer CAN, który znajduje się na awersie dowodu. Kolejnym krokiem jest uruchomienie oprogramowania do podpisu osobistego. Na czytniku lub w oknie oprogramowania obowiązkiem jest wpisanie sześciocyfrowego kodu PIN 2. 


Liczba wyświetleń: 549