ZAP 3 Online

ZAP 3 Online


Kategoria: urząd online

Zmiana adresu zamieszkania urząd skarbowy ZAP 3 online. Zmiana danych kontaktowych i rachunku osobistego. Sprawdź jak złożyć ZAP 3 online za darmo.

ZAP 3 Online

ZAP-3 Online

Formularz ZAP 3 online służy do zgłoszenia zmiany aktualnych danych. Może go wypełnić każda osoba fizyczna będąca podatnikiem. Do kryteriów niezbędnych do spełnienia należy bycie objętym rejestrem PESEL, nieprowadzenie działalności gospodarczej, brak danych w rejestrze podatników od podatku dotyczącego towarów i usług. Ponadto osoba chcąca uzupełnić wniosek ZAP 3 online nie może być płatnikiem podatków oraz składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. ZAP 3 online służy do aktualizacji miejsca zamieszkania w części pierwszej. Następnie zmianie mogą ulec dane kontaktowe jak e-mail, numer telefonu, czy też informacje na temat rachunku osobistego do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Jak złożyć ZAP 3 online

Aby poprawnie wypełnić Formularz ZAP 3 online, należy w pierwszej kolejności wpisać PESEL, numer dokumentu oraz status. Następnie trzeba podać miejsce złożenia zgłoszenia, jest to urzad skarbowy zap 3 online właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. W kolejnej pozycji należy kolejno wypełnić: dane składającego, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rachunku osobistego. Następnie trzeba wypełnić pole dotyczące podpisu składającego lub podpisu osoby reprezentującej. W drugim przypadku dwie ostatnie pozycje należy zostawić puste. Ostatnią część D w całości wypełnia urząd, więc wymaga ona pozostania nieuzupełnioną przez składającego.

Jak złożyć ZAP 3 online? Wypełniony druk ZAP 3 online trzeba złożyć do właściwego urzędu skarbowego uzależnionego od miejsca zamieszkania podatnika. Jest możliwość zrobienia tego trzema sposobami. Pierwszym jest zaniesienie wniosku własnoręcznie. Drugą metodą jest skorzystanie z poczty tradycyjnej, a trzecim sposób to droga elektroniczna. Chcąc skorzystać z formy elektronicznej, niezbędne jest posiadanie własnego podpisu elektronicznego lub skorzystanie z ZAP 3 online profil zaufany. Warto zaznaczyć, że formularz ZAP 3 Online składa się w dowolnym terminie, nie posiada ona konkretnych terminów kiedy może być składany.

 


Liczba wyświetleń: 359