Kalkulator dodatku mieszkaniowego

Kalkulator dodatku mieszkaniowego


Kategoria: urząd online

Co to jest dodatek mieszkaniowy. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy. Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy. Kalkulator online dodatku mieszkaniowego.

Kalkulator dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek ten przyznawany jest osobą na podstawie wspólnego dochodu osób zamieszkujących dany lokal. O dodatek mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekroczył przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przez ostatnie 3 miesiące. Oraz powierzchnia normatywna przypadająca dla jednego mieszkańca nie przekracza 35m2 dla jednej osoby oraz 70m2 dla 6 osób. W przypadku zamieszkiwania lokalu przez więcej osób powierzchnia zwiększana jest o 5m2 za każdą kolejną osobę zamieszkującą dany lokal. Wnioskodawca powinien przechowywać przez okres 3 lat dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wskazanych we wniosku. Oraz powinien je udostępnić na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy może zostać powiększony o ryczałt na zakup opału w przypadku gdy lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację cieplną lub instalację wody ciepłej czy gazu pochodzącego z zewnętrznego źródła.

Dodatek mieszkaniowy przewidziany jest dla:

  • Najemców oraz podnajemców mieszkań
  • Mieszkańcy lokali mieszkalnych
  • Właściciele lokali mieszkalnych

Jak długo trzeba czekać na przyznanie dodatku mieszkaniowego?

Decyzja odnośnie wydania dodatku mieszkaniowego wydawana jest w przeciągu maksymalnie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Czy można się odwołać od negatywnej decyzji wydania dodatku?

Tak można, w przypadku otrzymania decyzji odmowy wydania dodatku mieszkaniowego można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie odwołać można się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Kalkulator online wysokości dodatku mieszkaniowego

Strona internetowa zlibk.olsztyn.pl udostępnia kalkulator online pozwalający na wstępne wyliczenie czy dane mieszkanie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Jeśli wynik okaże się pozytywny wtedy zainteresowana osoba powinna uzupełnić odpowiedni wniosek o wydanie dodatku mieszkaniowego.
 


Liczba wyświetleń: 415