SD-Z2 Online

SD-Z2 Online


Kategoria: urząd online

Jak wypełnić SD-Z2 online? Czy jest możliwe złożenie deklaracji SD-Z2 online? Sprawdź gdzie można wypełnić formularz SD-Z2 online. Zobacz zależność SD-Z2 i PITu.

SD-Z2 Online

Druk SD-Z2 Online

SD-Z2 to dokument będący deklaracją o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. W związku z tym ważne jest właściwe wypełnienie druku i złożenie go w wyznaczonym terminie.

Jak wypełnić druk SD-Z2?

Do uzupełnienia formularza SD-Z2 do Urzędu Skarbowego potrzebne będą takie informacje jak:

  • numer NIP lub PESEL,
  • data nabycia darowizny,
  • data powstania obowiązku podatkowego,
  • dane Urzędu Skarbowego, pod który podlega wnioskodawca,
  • dane osobowe podatników, czyli darczyńcy i osoby otrzymującej darowiznę,
  • podstawa przekazania darowizny,
  • informacje o przedmiocie darowizny,
  • pokrewieństwo między darczyńcą a osobą otrzymującą darowiznę,
  • sposób przekazania darowizny,
  • adres korespondencyjny.

W zależności od przedmiotu darowizny, koniecznym będzie dołączenie również innych dokumentów potwierdzających fakt przekazania majątku.

Jak złożyć druk SD-Z2?

W celu złożenia deklaracji SD-Z2 online należy udać się na oficjalną stronę Urzędu Skarbowego i wejść zakładkę e-Deklaracje SD. Następnie użytkownik powienien klinąć okienko SD, czyli podatek od darowizn i spadków. Należy wyszukać odpowiedni szablon deklaracji SD-Z2 i uzupełnić go swoimi danymi. Bardzo ważnym aspektem jest wybranie najbardziej aktualnego formularza z bieżącego roku, inaczej zgłoszenie deklaracji SD-Z2 online nie przebiegnie prawidłowo.

Złóź dokument SD-Z2 online: https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/e-deklaracje-pcc-sd/formularze-sd/

Dokument można złożyć także w formie papierowej. Istnieją strony oferujące szybkie wypełnienie SD-Z2 online według szablonu oraz szybki druk dokumentu (na przykład Portal Podatkowy). W celu tym należy przejść na wybraną stronę, wygenerować szablon dokumentu i uzupełnić go poprawnymi danymi. Przygotowany formularz można zapisać na dysku komputera i przesłać do druku, a następnie dostarczyć do Urzędu Skarbowego.

PIT SD-Z2 online

Darczyńca przekazujący innej osobie majątek nie musi płacić PITu. Darowiznę należy wykazać w specjalnie do tego przeznaczonej deklaracji podatkowej, czyli SD-Z2. Darowizny jednak nie wykazuje się w deklaracji rocznej PIT, składanej na koniec roku. Darowizna przyczynia się do zwiększenia majątku obdarowanego. Sama umowa znaczy, że płaci się podatek PIT, który wynosi od 3 do 20%, a dla wszelkiej darowizny wynosi on 0 zł. Pomimo tego, że darowizna realnie zwiększa majątek obdarowanego, to otrzymanych kwot lub majątku nie uznaje się za przychód. Tylko przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czyli takim, który podlega wykazaniu w deklaracji rocznej PIT.


Liczba wyświetleń: 3190