UPL 1 Online

UPL 1 Online


Kategoria: urząd online

UPL-1 sprawdź jak złożyć pełnomocnictwo online. Deklaracja UPL 1 online, Pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych.

UPL 1 Online

UPL 1 jak wypełnić?

Czym tak właściwie jet UPL-1? Upraszczając jest to dokument ustalający pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych. Aby dowiedzieć się, jak wypełnić UPL 1, należy złożyć formularz przed dniem złożenia pierwszej deklaracji przez pełnomocnika.

W każdej z części należy uzupełnić odpowiednie dane:

A – Wybrać odpowiedni organ podatkowy, może być nim naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników lub Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
B – Uzupełnić dane podmiotu ustanawiającego pełnomocnictwo. Należy określić rodzaj podmiotu, wpisać pełną nazwę lub nazwisko wraz z imieniem.
C – Wpisać pełne dane pełnomocnika zyskującego uprawnienia do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie.
D – Należy określić okres, w którym pełnomocnictwo będzie obowiązywało.
E – Podpisać oświadczenie, które upoważnia osobę z części C do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Formularz musi być podpisany przez przedsiębiorcę lub w przypadku spółki, podpisy muszą zgadzać się z reprezentacją wynikającą z KRS lub umowy spółki. W wypadku składania formularza w formie papierowej dokument należy zanieść do odpowiedniego urzędu skarbowego, gdzie można poprosić o przystawieniu pieczątki do kopii formularza. Po dostarczeniu dokumentu pełnomocnik jest wpisywany do rejestru. Warto wiedzieć, że urząd nie zawiadamia o zakończeniu procesu.

UPL-1 jak złożyć elektronicznie?

W przypadku formy elektronicznej należy wybrać odpowiedni Urząd Skarbowy. Wysyła on UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru zaraz po otrzymaniu dokumentu. Pełnomocnik, który chce podpisać deklaracje elektronicznie, musi posiadać Profil Zaufany lub skorzystać z podpisu kwalifikowanego. UPL-1 jak wypełnić formę elektroniczną odpowiednim urzędem skarbowym? Jest to uzależnione od podatku, jakim przedsiębiorca, bądź firma się rozlicza. 

Kto może być pełnomocnikiem

Może nim zostać każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Takim pełnomocnikiem może zostać więcej niż jedna osoba, jednak wymaga to wiedzy jak wypełnić UPL 1 odrębnie dla każdej z tych osób.

Jak sprawdzić, czy UPL 1 jest zarejestrowany

Chcąc sprawdzić, czy UPL 1 jest odpowiednio zarejestrowany należy skorzystać z pomocy pracowników US. Weryfikacja bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, w którym złożono UPL-1. Istnieje także opcja wysłania deklaracji z podpisem elektronicznym.


Liczba wyświetleń: 467