PKK online

PKK online


Kategoria: urząd online

Czy można złożyć wniosek o PKK online? Jak złożyć wniosek o PKK online? Składanie wniosku o PKK online krok po kroku. Jak sprawdzić PKK online?

PKK online

Jak złożyć wniosek o PKK online?

Wiele osób zastanawia się jak złożyć wniosek o PKK online. Złożenie wniosku o PKK online jest jak najbardziej możliwe do zrealizowania przez interesantów. W tym celu należy obowiązkowo utworzyć konto w serwisie esp.pwpw.pl. Tworzenie konta jest bardzo łatwe, ale ze względu na urzędowy charakter strony trzeba podać wszystkie wymagane dane, do których należy między innymi numer PESEL, a także adres zamieszkania. 

Po dokonaniu logowania do serwisu interesant powinien wybrać opcję złóż wniosek oraz wybrać odpowiedni urząd, który ma zrealizować całą procedurę. Kolejnym krokiem jest wybranie rodzaju sprawy, jakim jest uprawnienia kierowców oraz wydanie prawa jazdy. 

Wniosek o PKK online

W kolejnym etapie składania wniosku o PKK online należy potwierdzić swoje dane osobowe. Następnie należy podać dane ze swojego prawa jazdy. W przypadku gdy jest to pierwsza kategoria prawa jazdy na tej karcie interesant nie powinien wypełnić żadnej rubryki. 

Później podczas składania wniosku o PKK online użytkownik ma obowiązek wybrać wnioskowaną kategorię prawa jazdy. Po kliknięciu danej kategorii zostanie otworzona karta, gdzie należy dołączyć załączniki do wniosku o PKK online. Mogą to być zdjęcia lub skany, których rozmiar Nie może przekraczać 200 KB. 

W kolejnym kroku interesant powinien złożyć kilka oświadczeń. Bardzo ważne jest to, aby przeczytać je uważnie ze zrozumienie oraz potwierdzić jedynie te, które zgodne są ze stanem faktycznym. 

Po złożeniu oświadczeń należy przejść do karty gdzie osoba powinna zrealizować elektroniczny podpis dokumentu. Można to zrobić za pomocą własnego certyfikatu lub profilu zaufanego. Po podpisaniu wniosek o PKK online zostanie przesłany do wybranego urzędu w celu weryfikacji. Status sprawy można śledzić w zakładce “wnioski”.

Jak sprawdzić PKK online?

Niektóre osoby, nie wiedza jak sprawdzić PKK online. Można to zrealizować za pomocą ogólnodostępnej usługi na portalu gov.pl w zakładce “sprawdź uprawnienia kierowcy”. Interesanci, korzystając z tej usługi mają możliwość sprawdzenie między innymi, jakie uprawnienia do kierowania pojazdami są na dokumencie prawa jazdy. Można także otrzymać informacje dotyczące pozwolenia na kierowanie tramwajem wraz z terminem ważności. W sytuacji, kiedy dane są niepoprawne należy to od razu zgłosić na portalu. 


Liczba wyświetleń: 76