Rejestracja jako bezrobotny online

Rejestracja jako bezrobotny online


Kategoria: urząd online

Rejestracja jako bezrobotny online. Jak zarejestrować się jako bezrobotny online? Status bezrobotnego benefity. Rejestracja internetowa jako bezrobotny.

Rejestracja jako bezrobotny online

Co daje status bezrobotnego?

Obywatel posiadający status bezrobotnego może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych jeśli spełnia określone warunki. Zasiłek ten może otrzymać na okres 6 lub 12 miesięcy. Urząd pracy umożliwia również skorzystanie z zasiłku rodzinnego przeznaczonego na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka.

Osoby bezrobotne mogą również liczyć na dofinansowanie z urzędu pracy na szkolenia oraz kursy, które pomogą zapewnić znalezienie pracy osobie bezrobotnej, a w dalszym ciągu uzyskać stabilność majątkową wraz z poprawą warunków życia danej osoby. Urząd pracy może również skierować daną osobę na dodatkowy staż zawodowy trwający do szczęściu miesięcy, po którym osoba bezrobotna posiadać będzie znacznie większą wartość na rynku pracy niż przed odbyciem takiego stażu.
Osoba bezrobotna może korzystać z darmowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie własnej działalności.

Status bezrobotnego jak otrzymać?

W celu złożenia wniosku o otrzymanie statusu osoby bezrobotnej osoby zainteresowane mogą to zrobić za pośrednictwem wizyty w urzędzie pracy jak również przez internet.

Składanie wniosku o otrzymanie statusu bezrobotnego przez internet możliwe jest za pośrednictwem witryny internetowej praca.gov.pl gdzie zainteresowany może skorzystać z poniższych dwóch ścieżek postępowania:

Pełna rejestracja elektroniczna

Rejestracja ta polega na złożeniu kompletu dokumentów elektronicznie poprzez witrynę internetową praca.gov.pl. Przesłane załączniki musza zostać odpowiednio podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Jedynie po odpowiednim podpisaniu dokumentów w formie elektronicznej nie będzie wymagana od danej osoby wizyta w budynku urzędu pracy. Osoby zainteresowane potwierdzeniem poprawności dokumentów za pośrednictwem profilu zaufanego, mogą to zrobić przy wykorzystaniu elektronicznego konta bankowego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.

Rejestracja

Rejestracja polega na złożeniu do urzędu wniosku w postaci elektronicznej, a następnie uzupełnienie odpowiednich załączników w budynku urzędu pracy. Załączniki te niezbędne są do otrzymania statusu osoby bezrobotnej.
 


Liczba wyświetleń: 167