System antyplagiatowy online

System antyplagiatowy online


Kategoria: usługi online

Czym jest plagiat i jak go unikać. Narzędzia antyplagiatowe online. Jak sprawdzić czy dana praca nie jest plagiatem? Sprawdzanie plagiatu online.

System antyplagiatowy online

Plagiat

Pojęcie plagiatu nie posiada własnej definicji słownikowej, ale przyjęło się że pojęcie to oznacza przywłaszczenie lub skradzenie czyjejś pracy intelektualnej. Najczęściej pojęcie to stosuje się w przypadku prac magisterskich czy licencjackich. 

Rodzaje plagiatów

Pojęcia plagiatu jest bardzo obszernym pojęciem, dlatego też zostały wyodrębnione różne rodzaje plagiatów.

  • Plagiat jawny – pojęcie stosowane jest w przypadku gdy dane dzieło lub jego fragment zostało skopiowane, a następnie podpisane własnym nazwiskiem.
  • Plagiat ukryty – występuje w przypadku kradzieży fragmentu wypowiedzi innego autora bez podania oryginalnego źródła wypowiedzi.
  • Plagiat całkowity – przejęcie całości czyjejś wypowiedzi, a następnie podpisanie jej jako dzieła własnego
  • Plagiat częściowy – występuje w momencie przywłaszczenia części wypowiedzi danego autora, a następnie uznanie ich jako własnych.

Narzędzie do sprawdzania plagiatu online

Każda z uczelni wyższych posiada dostęp do systemu anty plagiatowego, który sprawdza pracę danego studenta pod kontem powtarzających się treści znajdujących się w wypowiedzi danego studenta. System ten sprawdza pracę pod kontem kopiowania treści zarówno z treścią dostępną w internecie jak również z tą pisaną przez starsze roczniki.

Jak sprawdzić czy dana praca nie jest plagiatem?

Autorzy chcący sprawdzić czy ich praca nie jest plagiatem mogą wykorzystać w tym celu narzędzia online sprawdzające dany teks pod kontem plagiatu. Przykładowe witryny oferujące możliwość darmowego sprawdzenia pracy pod kontem plagiatu online:

  • searchenginereports.net
  • plagiarismsearch.com
  • prepostseo.com
  • webanaliza.pl

Liczba wyświetleń: 277