Kalkulator zwrotu podatku

Kalkulator zwrotu podatku


Kategoria: inne

Kalkulator zwrotu podatku, komu przysługuje zwrot podatku? Jak obliczyć wysokość zwrotu podatku? Zwrot podatku PIT? Zwrot podatku wynikający z pracy za granicą.

Kalkulator zwrotu podatku

Komu przysługuje zwrot podatku

W zależności od naliczonego podatku zwrot przysługuje różnym osobom, przykładowo osoby pracujące poza granicami państwa mają możliwość ubiegania się o zwrot podatku naliczonego podczas pracy w innym państwie.
Zwrot podatku przysługuje również w przypadku rozliczeń PIT. Zwrot podatku PIT przysługuje w momencie:

  • Wykonania wpłaty wyższej niż należna
  • pobranie przez płatnika podatku nienależnej kwoty lub wyższej niż należna
  • Kwoty wynikające z zeznania rocznego
  • Kwota podatku akcyzowego
  • Kwota wynikająca z deklaracji o zyskach za rok obrotowy

Kto może starać się o zwrot podatku

Każdy z podatników może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku. Zwrot nadpłaty odbywa się poprzez przelew bankowy lub też możliwy jest odbiór pieniędzy w placówce pocztowej, jednak kwota ta zostanie pomniejszona odpowiednio o koszt opłaty pocztowej. Zwrotu podatku podatnicy mogą spodziewać się w ciągu 45 dni on dnia złożenia zeznania podatkowego przekazywanego w formie elektronicznej lub w ciągu 3 miesięcy w przypadku zastosowania formy papierowej.

Kalkulator zwrotu podatku online

Kalkulator umożliwiający obliczenie kwoty należnej się podatnikowi w przypadku zwrotu podatku możliwy jest do wykonania poprzez portal online pitax.pl, który udostępnia kalkulator zwrotu podatku. Osoba taka powinna odpowiednio uzupełnić formularz wpisując w pierwszym kroku otrzymane dochody oraz koszt otrzymania dochodów. W następnym kroku osoba taka uzupełnia koszt poniesiony na poczet składek zdrowotnych, a następnie przejść do obliczeń oferowanych przez kalkulator zwrotu podatku. Kalkulator ten korzystając z odpowiedniego algorytmu szczegółowo wypisze dla jakich kategorii zostanie przyznany zwrot podatku, oraz na jaki próg podatkowy kwalifikuje się dany podatnik.

Wykorzystanie kalkulatora online pozwala podatnikowi zapoznać się z przewidywaną wysokością zwrotu podatku jak również sprawdzić czy zwrot został odpowiednio wypłacony. Również dzięki zastosowaniu kalkulatora zwrotu podatku podatnicy mogą dowiedzieć się o przysługującym im zwrocie o którym nie mieli wcześniej pojęcia.
 


Liczba wyświetleń: 472