Interpunkcja online

Interpunkcja online


Kategoria: inne

Interpunkcja online - jak nauczyć się poprawnej pisowni online? Gdzie można sprawdzić napisany tekst pod kątem błędów ortograficznych / interpunkcyjnych?

Interpunkcja online

Co to jest interpunkcja?

Interpunkcja jest to sztuka umiejętnego tworzenia zdań, w taki sposób, aby przecinki oraz znaki przystankowe znajdywały się w odpowiednich miejscach. Zachowanie zasad interpunkcyjnych pozwala na łatwiejsze zrozumienie czytanego tekstu, czy też wywarcie lepszego wrażenia przedstawiając komuś swój tekst.

Jak nauczyć się interpunkcji online?

Istnieje wiele stron internetowych udostępniających darmowy kurs interpunkcji online. Przykładowo na stronie internetowej zpe.gov.pl zainteresowane osoby mogą skorzystać z prostego kursu, który pozwoli poznać tajniki interpunkcji oraz budowy zdań.

Jak sprawdzić napisany tekst pod kątem błędów interpunkcyjnych?

W celu sprawdzenia napisanego przez siebie tekstu pod kontem omyłkowo zrobionych błędów interpunkcyjnych można do tego wykorzystać udostępnione za darmo narzędzia online. W tym przypadku można posłużyć się programami służącymi do sprawdzania interpunkcji online takimi jak:

  • interpunkcja.pl
  • ortograf.pl
  • polszczyzna.pl

Wszystkie wyżej wymienione aplikacje online działają w bardzo zbliżony sposób. Mianowicie działanie ich polega na wklejeniu czy napisaniu przez siebie tekstu w wyznaczonym polu, a następnie skorzystali z guzika, który pozwala sprawdzić poprawność pisowni zamieszczonego tekstu. W zależności od programu w inny sposób zostaną zaznaczone napotkane błędy. W przypadku portalu online interpunkcja.pl znalezione błędy zostaną podkreślone oraz zostanie zaproponowany sposób ich poprawienia. Natomiast w przypadku portalu polszczyzna.pl poprawiony tekst zostanie wyświetlony obok tekstu oryginalnego. Limit znaków dla wersji darmowej wynosi 1500.
 


Liczba wyświetleń: 790