Wniosek o paszport online

Wniosek o paszport online


Kategoria: urząd online

Jak złożyć wniosek o wydanie paszportu online? Czy można złożyć wniosek o paszport online? Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego online.

Wniosek o paszport online

Jak złożyć wniosek o paszport online

Należy pamiętać, że wniosek o paszport online nie jest możliwy do złożenia przez interesantów. Można to zrealizować jedynie podczas osobistej wizyty w placówce. Wniosek o paszport może złożyć osoba, która chce uzyskać ten dokument. W przypadku gdy paszport ma być przeznaczony dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ta zdolność jest ograniczona, to wniosek ma prawo złożyć prawny opiekun oraz kurator. Osoby, które chcą złożyć wniosek o paszport online, nie mogą tego zrealizować, ponieważ urzędnik ma obowiązek pobrania odcisków palców. 

Wniosek o paszport online

Jak wspomniano wyżej, wniosek o paszport online nie jest możliwy do złożenia przez interesantów. Aby złożyć wniosek osobiście, należy się w tym celu odpowiednio przygotować. Obowiązkiem jest zabranie ze sobą jednej kolorowej fotografii o wymaganych wymiarach. Nie może być ona zrobiona później niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o paszport w odpowiednim urzędzie. Konieczne jest również uiszczenie opłaty za paszport. Warto pamiętać, że po złożeniu wniosku o paszport opłata nie podlega żadnym zwrotom.

W przypadku gdy osobie składającej wniosek o paszport przysługuje prawo do zniżki lub zwolnienia z opłaty, należy zabrać ze sobą dokument, który to potwierdzi. Jest nim na przykład ważna legitymacja studencka. Bardzo ważne jest to, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości, którym jest obecnie używany paszport czy dowód osobisty. W sytuacji, gdy po zawarciu małżeństwa za granicą nazwisko zostało zmienione, obowiązkiem jest zabranie ze sobą skróconego lub zupełnego odpisu polskiego aktu. Urzędnik ma prawo także poprosić o dokument, który potwierdza obywatelstwo petenta. 

Jak długo czeka się na paszport online?

Informacja dotycząca odbioru paszportu online zostanie przesłana petentowi w sposób elektroniczny. Wszystkie zainteresowane osoby, które oczekują na paszport online mogą to sprawdzić na głównej stronie internetowej. Czas oczekiwania na paszport wynosi około trzydziestu dni, które są liczone od daty złożenia wniosku. W niektórych sytuacja ten czas może zostać wydłużony lub skrócony. 

Wniosek o paszport tymczasowy online

Ważną informacją jest to, że wniosek o paszport tymczasowy online również nie może zostać złożony. W tym celu należy udać się osobiście do dowolnego urzędu. Wizytę w sprawie złożenia wniosku o paszport tymczasowy online można umówić za pomocą systemu e-konsultant. Nie ma możliwości rezerwacji terminu wizyty telefonicznie ani poprzez pocztę elektroniczną. Paszport tymczasowy interesant może otrzymać tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Istnieje możliwość, przesłania prośby, o wydanie paszportu tymczasowego w trybie pilnym. Wiążę się to jednak z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. 


Liczba wyświetleń: 235