Rejestracja samochodu online

Rejestracja samochodu online


Kategoria: urząd online

Rejestracja samochodu online jak to wykonać? Czy rejestracja samochodu online jest możliwa? Przebieg rejestracji samochodu online. Cena rejestracji.

Rejestracja samochodu online

Rejestracja samochodu

Każdy interesant powinien wiedzieć, że rejestracja samochodu jest procedurą administracyjną. Ta procedura jest niezbędna do tego, aby dopuścić pojazd do ruchu na publicznych drogach. Warto pamiętać, że rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę. Niezbędnymi dokumentami do zarejestrowania samochodu jest dowód własności pojazdu, świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem, które zawiera informacje i dane niezbędne do rejestracji, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, dowód rejestracyjny, jeśli pojazd był zarejestrowany, dowód odprawy celnej przewozowej, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy. W sytuacji, gdy dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego za granicą zostanie utracony, petent ma obowiązek przedstawić jego wtórnik lub dokument, który wystawiony został przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. 

Czy można dokonać rejestracji samochodu online?

Rejestracja samochodu online jest jak najbardziej możliwa do zrealizowania przez interesanta. W celu jej wykonania należy podać odpowiednie dane z wymienionych wyżej dokumentów. Przygotowanie wszystkich niezbędnych informacji sprawi, że proces rejestracji samochodu przez internet przebiegnie bardzo szybko oraz sprawnie. Online rejestracja samochodu jest niesamowicie wygodnym rozwiązaniem dla każdego. Pozwala ona na uniknięcie często zdarzającej się długiej kolejki w urzędzie. 

Jak przebiega rejestracja samochodu online?

Na samym początku zainteresowana osoba, powinna upewnić się, że realizacja rejestracji samochodu online będzie możliwa w danym urzędzie. W tym celu należy skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca. Sprawdzenie informacji na temat czy dany urząd korzysta z ESP PiK polega na przejściu na stronę internetową Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W przypadku braku posiadania konta warto się zarejestrować. Kolejnym krokiem jest wybranie z menu opcji “złóż wniosek”, oraz wybranie województwa i odpowiedniego urzędu. Następnie interesant musi wypełnić wniosek o rejestrację samochodu online. Obowiązkiem jest podanie na nim danych osobowych, a także danych pojazdu, który ma zostać zarejestrowany. Osoby, które chcą otrzymać indywidualne tablice rejestracyjne, powinny zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu oraz wpisać w nim wyróżnik pojazdu, który jest dla nich interesujący. Ważnym aspektem jest dołączenie do wniosku skanu wszystkich wymaganych dokumentów. Istnieje możliwość także wysłanie wniosku dotyczącego rejestracji samochodu online bez skanu dokumentów. 

Jakie są opłaty za rejestrację samochodu online?

W celu uiszczenia płatności za procedurę, jaką jest rejestracja samochodu online, nie ma konieczności znania rachunku bankowego urzędu. Po dokonaniu opłaty nie można od razu podpisać wniosku. Potwierdzenia o wpłacie interesant nie musi składać, ponieważ urząd zostanie o tym poinformowany. Opłata za rejestrację pojazdu online jest taka sama jak w urzędzie. 

Rejestracja samochodu przez internet a podpisanie wniosku

Aby podpisać wniosek, który świadczy o dokonaniu rejestracji samochodu online, można wybrać jedną z dwóch opcji. Istnieje możliwość podpisania wniosku poprzez własny certyfikat. Interesant, w celu korzystania z niego, musi posiadać również urządzenie przeznaczone do składania podpisu. Drugim sposobem jest zrealizowanie tego poprzez profil zaufany. Nie pobiera on żadnych opłat i można go założyć za pośrednictwem strony internetowej. Użytkownicy profilu mogą także wysyłać wnioski do innych urzędów. 

Czy status dowodu rejestracyjnego można sprawdzić online?

Istnieje teraz możliwość sprawdzenia statusu dowodu rejestracyjnego w sposób elektroniczny. Aby to zrealizować, petent powinien wejść na stronę info-car.pl. Po otworzeniu wystarczy wpisać numer rejestracyjny danego pojazdy oraz pięć ostatnich znaków numeru VIN. 

Jak długo trwa rejestracja samochodu online?

Rejestracja samochodu online trwa zazwyczaj okołu dwóch tygodni. Im szybciej interesant załatwi wszelkie formalności, tym szybciej będzie mógł użytkować pojazd. Jednak czas oczekiwania zazwyczaj zależy od urzędu. Zainteresowane osoby nie zawsze muszą czekać aż czternaście dni. Zdarzają się przypadki, gdy rejestracja zostaje zrealizowana o wiele wcześniej.


Liczba wyświetleń: 278