Rejestracja W Urzędzie Pracy Online

Rejestracja W Urzędzie Pracy Online


Kategoria: usługi online

Dzięki usłudze Rejestracja W Urzędzie Pracy Online umożliwiona jest rejestracja w urzędzie pracy online jako osoba bezrobotna bez wychodzenia z domu!

Rejestracja W Urzędzie Pracy Online

Rejestracja W Urzędzie Pracy Online

Czym jest rejestracja w urzędzie pracy? Jest to rejestracja online w urzędzie pracy osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. 

Czy można dokonać rejestracji w urzędzie pracy przez internet? Dla osób chcących zarejestrować się bez wychodzenia do pup rejestracja online jest możliwa. Rejestracja PUP online możliwa jest za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej GOV. Może to zrobić jedynie osoba niepracująca. Rejestrując się online na urząd pracy rejestracja online musi być dokonywana z wykorzystaniem potwierdzonego profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Podczas rejestracji na urząd pracy rejestracja online wymaga tego, aby wszystkie potrzebne dokumenty zostały zeskanowane. 

Jak wygląda dokładna rejestracja online pup opisuje na swojej stronie w następujących krokach: 

  • Należy wejść na stronę GOV
  • Przekierować się do zakładki Praca
  • Kliknąć "Rejestracja / wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy"
  • Następnie kliknąć "Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukują pracy (KRB)"
  • Strona powinna pokazać właściwy formularz, gdzie należy wpisać właściwy Urząd Pracy
  • Wybrać właściwą miejscowość w celu znalezienia właściwego Urzędu Pracy
  • Następnym krokiem jest Ankieta, którą koniecznie należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym
  • Ostatnim krokiem jest wypełnienie pól z danymi osobowymi i dodanie załączników do wniosków, tudzież dokumenty w formie skanu.

Ile czasu trzeba czekać na otrzymanie statusu osoby bezrobotnej? W przypadku wypełnienia wniosku online status osoby bezrobotnej nabywa się z dniem złożenia wniosku za dzięki elektronicznym systemem rejestracji. W przypadku rejestracji w sposób tradycyjny czeka się około 30 dni, ponieważ tyle urząd ma czasu na rozpatrywanie wniosków. Kiedy urząd rozpatrzy wniosek pozytywnie, należy czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy z danym urzędem pracy.

Jak wygląda ponowna rejestracja w urzędzie pracy online? Należy udać się na portal GOV do zakładki Praca i wybrać "Rejestracja/Wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub szukającej pracy", a następnie "Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB)". Jeżeli osoba zamierza zarejestrować się ponownie, należy wybrać "Ponowna rejestracja osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy (KRB)".


Liczba wyświetleń: 279