REGON Online

REGON Online


Kategoria: usługi online

REGON Online to możliwość nadania numeru REGON online, dowiedz się jak składać wniosek o REGON online oraz jak odbywa się nadanie REGON online!

REGON Online

Regon Online

Regon online to niepowtarzalny numer nadawany działalnościom gospodarczym oraz pracownikom tej działalności. Numery te są unikalne i rejestrowane są w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. 

Jak składać wniosek o REGON online? Składanie wniosku o nadanie REGON online odbywa się za pośrednictwem wpisu, zmiany lub skreślenia wpisu w rejestrze REGON. Następuje to na podstawie danych i informacji przekazywanych do rejestru, gdzie znajduje się baza REGON online. Aktualizowanie wpisów w krajowym rejestrze REGON następuje wraz z wpłynięciem odpowiednich danych. Wniosek o nadanie REGON online składa się lub przesyła się do urzędu statystycznego, bądź też oddziału województwa na terenie którego osoba składająca lub działalność gospodarcza ma siedzibę, zarówno jak i tam, gdzie osoba prowadząca działalność gospodarczą. 

Jakie są terminy składania wniosków o REGON online? Terminy mogą być dwa — 14 dni od zaistnienia okoliczności, którymi dany wpis jest uzasadniony, a wniosku o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie, 7 dni od zaistnienia sytuacji, która ma być uzasadnieniem dla danej zmiany lub skreślenia.

Do wniosku należy dołączyć określone dokumenty, które regulują przepisy innych ustaw, co potwierdzają powstanie podmiotu albo podjęcie działalności gospodarczej, albo zmianę cech uregulowanych wpisem lub skreślenie podmiotu.

 


Liczba wyświetleń: 637